Av forbundsleder Geir Krogh

Les også Parat24: Rapport: Ingen nærpolitireform  

Filstad og Karp har gjennomført en omfattende studie med feltundersøkelser, observasjoner, samtaler og spørreundersøkelse med svar fra 4500 politiansatte, for å se på konsekvensene av politireformen.

Dette er bakgrunnen for forskningsrapporten "Ledelse, implementering, effekter og resultater av nærpolitireformen". De påpekte at etaten fremdeles jobber med å implementere reformen, og det er for tidlig å ta ut effekter, eller forvente resultater fra reformarbeidet slik situasjonen er i politiet i dag.

Samtidig ønsket de å komme med noen «røde lamper» og pekte på at reformen er lite forankret i politiet, og bygger i begrenset grad på politiets kompetanse. De fleste internt i politiet har ikke vært involvert i planleggingen, og opplever ikke at den kompetansen de har blir verdsatt eller blir hørt.

Last ned rapporten: Ledelse, implementering, effekter og resultater av nærpolitireformen

Forskerne hevder også at det er for tidlig å forvente effekter eller resultater av reformen på dette stadiet. 
– Det må heller tas tak i det som oppleves som manglende støtte, og manglende forståelse av at reformen skal ivareta politiets behov for bedre ledelse, mer ressursutnyttelse og mer kunnskapsbaserte polititjenester, sa Filstad og Karp.

Klare råd
Forskerne kom med flere råd til politiets ledelse. For det første mente de det må gjøres en stor innsats for å skape meninger gjennom workshoper og dialoger lokalt. For de andre mente de at målet om det enhetlige politiet må revurderes og legge mer til rette for lokale tilpasninger og prioriteringer. Dette gjelder også ambisjonen om et «nært» politi.

For det tredje rådet de politikere og politiets ledelse om å vurdere ambisjonen for tidsplanen i forhold til når vi skal snakke om effektiviseringsgevinster. For et fjerde mente de politiet må satse mer på styrking av lederskap i politiet som et virkemiddel. Det handler om delegering av myndighet og ansvar og slippe opp på styring.

Endelig rådet Filstad og Karp politiet om ¨sette inn mer ressurser for utvikling av endringene i ledelseskulturen.

I avslutningen av presentasjonen kom Cathrine Filstad med en personlig refleksjon. 
– Hvis denne reformen hadde blitt kjørt i en privat bedrift er jeg redd for at det ikke ville vært en eneste ansatt igjen. Politiansatte har et voldsomt engasjement og samfunnsoppdraget står sterkt, men de opplever altså ikke at de får gjort en god nok jobb, avsluttet hun.

Publisert 20 januar 2019 19:04