Tekst og foto Anne L Buvik

Kristin Kvigne hilste fra POD, og understreket at det er en lang tradisjon for å ha namsmannsoppgaver i politiet – det er også med på å understreke politiets sivile preg.

- Det har vært en voldsom økning i saksmengden de siste år. Fra 2013 til 2018 har antall saker økt fra ca. 492.000 til 630.000, utlegg alene har økt med 62 prosent. Det betyr at vi har en enorm utfordring i årene som kommer, og må ha fokus på hvordan vi jobber og hvor effektive vi er, sa Kvigne, og påpekte at så vel publikum som de politiske myndigheter forventer at politiet også på disse områdene kommer med nye, mer effektive digitale løsninger. Politiet må utnytte dagens ressurser på en mer effektiv måte, det er ikke grunnlag for å tro at politiet vil få vesentlig økte ressurser i fremtiden.

- Fra 2020 vil vi ha på plass nettbaserte selvbetjeningsløsninger tilgjengelige for publikum. Det vil også senke terskelen for å ta kontakt med namsmannen, påpekte Kvigne, men nevnte også noen lederutfordringer i forbindelse med det digitale skiftet.

- Vi ønsker oss gode, kompetente folk som er endringsvillige og som vil ta imot nye redskaper. Men det virker også skremmende på mange, og vi må som ledere være klare til å hjelpe medarbeiderne våre. Det kan være smertefullt å være innovativ, ettersom det betyr omstilling og endring, avsluttet Kvigne.

Også politimester i Øst, Jon Steven Hasseldal, var opptatt av digitalisering da han hilste konferansen og orienterte om politidistriktet. En mer effektiv bruk av ressursene er helt nødvendig, påpekte han, men trakk samtidig frem det sivile saksområdet som ett av dem som ikke har hatt produksjonsnedgang i forbindelse med etableringen av Øst politidistrikt.

- Strukturen i organiseringen av namsmennene har fungert veldig bra, men vi kommer til å se på strukturen og trolig gjøre noen mindre justeringer, sa Hasseldal.

Parats nestleder Unn Kristin Olsen innledet sin hilsen slik:

- I Bibelen står det: Gi alle det de skylder. Dere som sitter her, kan være glad for at det ikke er tilfelle – da hadde dere vært arbeidsledige!

- Tema for konferansen skal være hvordan rigge det digitale skifte. Vi i Parat tar gjerne i mot gode råd! Digitalisering er lik endring, men også fremskritt, muligheter og nye arbeidsplasser. Namsmannens arbeid vil bli preget av skiftet. Men det kan aldri bli heldigitalisert. Mange verktøy kan bli mer effektive. Men samhandling mellom mennesker kan ikke digitaliseres. En stor del av arbeidet er å samhandle med partene, gi omsorg, roe ned, oppdra, lære fra seg og trøste. Dette kan ikke digitaliseres. Hvem vil ikke ha en namsmann som venn? Avsluttet Olsen sin hilsen.

Arrangeres i Norge for tredje gang 
Nordisk Insolvenskonferanse 2019 arrangeres i Halden fra onsdag 8. til fredag 10. mai. Dette er tredje gangen Norge arrangere Nordisk insolvenskonferanse. I 2011 ble konferansen arrangert Bergen og i 2003 ble den arrangert i Oslo. Tema for årets konferanse er «Den digitale reisen – hvordan rigge oss for det digitale skiftet?».

Konferansen arrangeres av Politidirektoratet med Norges Politilederlag som faglig og teknisk arrangør. Målgruppen er ledere og fagansvarlige innen sivil rettspleie i de nordiske land. Programmet inneholder foredrag og workshops om den digitale utviklingen og hvordan vi forholder oss til dette nå og i fremtiden. Les mer om programmet her.