Det nye styret i Norges Politilederlag ser nå slik ut:

Forbundsleder Marit Ellingsen
Nestleder (Østlandet) Frank Gran
Styremedlem (Sør-Vest) Tore Salvesen
Styremedlem (Midt) Eli Anne Tvergrov
Styremedlem (Nord-Norge) Frank Sletten
Leder av utvalget for sivil rettspleie Lillian Borge Bersaas
Sekretær John Magne Aas

Les mer om styret her 

Det ble også valgt inn et nytt medlem, Tore Eid, i utvalg for sivil rettspleie. Utvalget består nå av følgende:
Leder: Lillian Borge Bersaas
Medlemmer: Øyvind Time (Namsfogd i Stavanger)
Audhild Notø (Seksjonssjef Follo)
Tore Eid (Seksjonssjef Trondheim)

Les mer her

Den viktigste saken i tillegg til valg var avvikling av representantskapet hvert år og opprettelse av landsmøte hvert tredje år. Videre ble det besluttet at lokal kontingent skal bestemmes av landsmøte. Les de nye vedtektene her. 

I tillegg ble det en god debatt om handlingsprogrammet. Det nye styret får med seg et godt forankret og fremtidsrettet program som kan lastes ned her.

Økonomien i NPL er stadig et tema. Representantskapet vedtok derfor å øke medlemskontingenten med 0,05% - til 1,15% av bruttolønn til og med lønnstrinn 70. Lokallagskontingent ble satt tik kr 100,- pr måned. 

Les årsmøtedokumentene her.