Leder for Norges Politilederlag, Marit Ellingsen, sier implementering av Nærpolitireformen er krevende, parallelt med å opprettholde normal drift.

Politilederne glad for ambisjonsjusteringer
Ellingsen sier mange politiledere har en opplevelse av å stå i spagat for å kunne levere på alle områdene i Nærpolitireformen.
– Rapporten er ingen kjekk lesing, og vi har en jobb å gjøre for å få reformen på rett kurs igjen. Jeg synes det er fornuftig at både justisminister og politidirektør nå sender signaler om at ambisjonsnivået må justeres, slik at det blir samsvar mellom oppdraget og ressursene som vi blir tildelt, sier Ellingsen.
 
I rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) framgår det at åtte av ti politifolk er «helt uenig» eller «litt uenig» i at reformen gir et bedre polititilbud. Bare 7,4 prosent er mer eller mindre enige i påstanden.

Justisministeren varsler endringer
De spurte oppgir dessuten at de mener politiet er blitt fjernere fra folk flest i det daglige. Nesten to tredeler sier de går hjem etter endt arbeidsdag med «en dårlig følelse i magen».

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier til NTB at endringene har vært helt nødvendige.
– Alternativet til politireformen er et politi som ikke henger med på kriminalitetsutviklingen, sier Kallmyr.

Han varsler nå en stortingsmelding, hvor det kan bli foreslått endringer og justeringer på bakgrunn av kritikken som er kommet mot den såkalte nærpolitireformen. Den trådte i kraft for over tre år siden og har fortsatt ett år igjen før den skal være gjennomført.
– Det største problemet med politireformen er at den ikke har blitt gjennomført for lenge siden. Verden og kriminaliteten endrer seg, sier Kallmyr til NTB. 

Kallmyr vil ikke være konkret på hvilke eventuelle endringer han vil foreslå, men viser blant annet til en evaluering Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), hvor det blir anbefalt å ha et ambisjonsnivå som samsvarer med ressurstilførselen. 

«Alt kan ikke bli bedre, og alt kan ikke gjøres på én gang. En tydeligere prioritering mellom målene for reformen er nødvendig», skriver direktoratet.

Politidirektøren må gjøre prioriteringer
Assisterende politidirektør Håkon Skulstad mener AFI-rapporten «reiser interessante spørsmål» og merker seg at politifolk ønsker seg både spesialisering og å være tett på lokalmiljøet.
– Vi i politiet må endre oss for å håndtere et endret kriminalitetsbilde. Vi har dessuten stramme rammer og må prioritere. Dette merker medarbeiderne våre. De jobber hardt for å levere gode tjenester hver dag. Framover må vi se på hvordan vi balanserer drift og utvikling, sier Skulstad.