Av Tore Salvesen, landsstyret NPL

Fungerende politidirektør Håkon Skulstad innledet møtet. Han gav en god orientering og status og med et tilbakeblikk på 2018. Videre og gikk han gjennom prioriteringer og disponeringsskrivet for 2019.

Det var særlig to av temaene han tok opp jeg merket meg ved. Han tok utgangspunkt i ressursdebatten og at politiet åpenbart trengte flere ressurser. Ca 80 % av politiets budsjetter er bundet opp i ansatte og derfor må vi ha større fokus på hvordan vi utnytter folka. Budskapet var da, igjen; Ha mer fokus på de ansatte som er i jobb i politiet, og mindre fokus på de vi ønsker oss inn.

Det andre temaet han tok opp var de belastningene vi over tid utsetter våre ansatte for. Poenget hans var teksten på foilen som fremkommer i bildet. Det er en viktig jobb for politiledere å ha oppmerksomhet mot de ansatte som over tid utsettes for store belastninger.

Det Nasjonale straffesaksmøte arrangeres en gang i året og er en viktig arena for utvikling av etterforskningsfeltet.

Publisert 13 mars 2019 15:00