Av Arve Sigmundstad, Parat24

Selv om regjeringen har bevilget penger til å ansette flere politifolk, betyr ikke det automatisk at noen fyller de stillingene, melder NRK. En rundspørring blant landets tolv politidistrikter viser at åtte av dem lar stillinger bli stående ledig i en periode for å spare penger.

Oslo, Troms, Nordland og Finnmark sier de ikke vil holde stillinger ledige i 2019. Vest politidistrikt er blant dem som velger å la noen stillinger være ubesatt for å få budsjettet til å gå opp.

– Vi må styre stramt i hverdagen. Det betyr at vi må gjøre vanskelige prioriteringer, som for eksempel å si nei til enkelte saker og noen steder holder stillinger ledige, sier politimester Kaare Songstad.

Leder i Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, sier politidistriktenes økonomiske handlingsrom er blitt redusert de siste årene. 
– Budsjettene bindes stadig mer opp gjennom øremerking og klare føringer. For å få driftsbudsjettet til å gå opp må det prioriteres stramt, sier hun. 

Ellingsen sier hennes inntrykk stemmer med NRK’s framstilling om at det også i år må holde stillinger ledige for å få penger til drift og investeringer. 
– Det hjelper ikke med mange politifolk hvis vi verken har råd til nye biler eller bensin, sier hun.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, er kritisk til at stillinger blir stående ledig, særlig fordi nyutdannede politifolk sliter med å finne jobb.
– Det er en klar lovnad om at politistudenter skal få jobb når de er ferdigutdannet. Det skjer ikke og er et klart løftebrudd, sier lederen i Politiets Fellesforbund. Han sier samtidig at praksisen først og fremst går utover befolkningen.

Publisert 14 mars 2019 18:22