Her er program Lederkonferansen 2019

Torsdag 5. september

10:30 – Registrering og noe å bite i

11:30 – Åpning v/ NPL og Parats ledelse

11:45 – Hilsning fra Justis- og beredskapsdepartementet

12:30 – Status politiet – politidirektør Marie Benedicte Bjørnland

13:00 – Lunsj

14:00 – Reform og endringsledelse – Cathrine Filstad, BI

15:00 – En politirolle i endring – Christin Thea Wathne, OsloMet

15:45 – Gruppeoppgave  

16:30 – Riksadvokatens time

17:20 – Erfaringer fra teaterledelse – regissør Marit Moum Aune 

20:00 – Middag

Fredag 6. september

09:00 – Åpning 

09:10 – Norge skal være en digital ledestjerne – Torgeir Waterhouse, IKT Norge

10:00 – Digital transformasjon – Tale Sjølsvik, Oslo Met

11:00 – Avlære for å lære – Arild Raaheim, Universitet i Bergen

11:30 – Prioriteringens kunst – Jan Kjetil Arnulf, Bi

12:15 – Gruppesamtale

12:30 – Speed foredrag – «min lederhverdag i endringens tid»
     Ledere fra Nav og politiet er utfordret til å dele erfaringer fra sin lederhverdag.

12:50 – Avslutning – lunsj

Meld deg på lederkonferansen her.