Tekst og foto: Anne L. Buvik

For Geir Krogh har vært fødselshjelper for den moderne utgaven av NPL, og var med på transformasjonen fra Norges Lensmannslag til Norges politilederlag. Og han har bunnsolid tro på at organisasjonen har en viktig rolle å spille, også i fremtiden.

Vi møtes en vårlig marsdag på Politihuset i Ski, bare to uker etter at Geir Krogh takket av som forbundsleder og overlot roret til Marit Ellingsen på landsmøtet. Han har beholdt stillingskoden som politistasjonssjef, men er for tiden prosjektleder for «Masterplan for EBA eiendom i Øst politidistrikt». Kort fortalt handler det om hvordan eiendomsmassen skal utnyttes på best mulig måte for å utføre kjerneoppdraget til politiet.

Geir har fått kontor på toppen, med utsikt over Ski og bygging av Follobanen.

Geir Krogh
For tiden jobber Geir Krogh som prosjektleder. Her i passiar med politimester i Øst politidistrikt, Jon Steven Hasseldal.

For tiden jobber Geir Krogh som prosjektleder. Her i passiar med politimester i Øst politidistrikt, Jon Steven Hasseldal.

- Hvordan har livet med NPL vært?

- Det har vært moro. Jeg ble engasjert på deltid i 2008, med prosjektet «Ny giv» som Jonny Nauste igangsatte da han ble leder, for å modernisere og utvikle organisasjonen. Det medførte blant annet utvikling av hjemmesiden og å lage et nytt konsept for medlemsbladet. Vi utviklet også en handlingsplan. Jeg fikk bl.a. ansvar for driften av nettsider og medlemsregister. Så ble jeg forbundssekretær og frikjøpt på heltid fra 2013, og de tre siste årene har jeg vært forbundsleder. Veldig mye har skjedd i organisasjonen i disse årene. Den har gått fra å være opptatt av å bevare det bestående til å bli fremtidsrettet og mer utadvendt. Det har vært en viktig og helt nødvendig utvikling, konstaterer han.

Geir Krogh ble lensmann i Ås i 2002, og ble ganske fort medlem i det som da var Akershus lensmannslag. Han tok på seg verv i lokallaget etter kort tid.

- Hvorfor ble du medlem?

- Jeg hadde ikke tenkt så mye på det før kolleger kontaktet meg og ville ha meg med. Jeg har alltid vært organisert, og mener det er en viktig del av arbeidslivet. Men da jeg gikk i en ny rolle – det var min første lederjobb på nivå II – var det naturlig å skifte fagforening. Jeg så det ikke som hensiktsmessig å være organisert på samme sted som de ansatte. Som leder var det f.eks. ikke bare å møte opp på et medlemsmøte i PF. Nå skal jeg også ærlig innrømme at jeg de første årene som NPL-medlem var i tvil om det var den rette organisasjonen for meg, da jeg oppfattet det som om det viktigste fokuset var bakover – mot å bevare lensmannsetaten slik den var. Og det stemte dårlig med mine holdninger og ønsket om å være med å utvikle etaten. Men så tok man et valg om å rette blikket fremover i stedet, og etter det har jeg ikke vært i tvil om valget, medgir Geir Krogh.

Da jeg gikk i en ny rolle – det var min første lederjobb på nivå II – var det naturlig å skifte fagforening.

Han hadde aldri noen plan om å bli tillitsvalgt på heltid, lang mindre forbundsleder, men han valgte å ta utfordringene etter hvert som de kom. Og han har ikke angret:

- Jeg opplever at NPL har vært med på å utvikle norsk politi videre i en viktig og krevende periode. Det er moro å kunne ha innflytelse på sentralt nivå, og bli sett og lyttet til. Noe jeg har satt ekstra stor pris på, er muligheten til å bli kjent med hele Politi-Norge gjennom å besøke alle lokallagene, dele faglige problemstillinger og høre om de mer dagligdagse utfordringer. Vi har en mangfoldig medlemsmasse; den spenner fra politimestre til kommunikasjonsrådgivere og barnehusledere. Og det finnes ulike kulturer på ulike steder i Norge. Det har vært spennende og givende å få følge dette på nært hold - selv om jeg egentlig ikke er så glad i å reise, avslører Geir Krogh.

- Hva har vært den største endringen i din tid i NPL?

- Det er nok overgangen fra å være en helt selvstendig organisasjon til å bli en del av Parat. Da jeg begynte, var det fortsatt en generalsekretær på halvtid, i tillegg til leder og forbundssekretær, det vil si to og en halv stilling. Nå er det én frikjøpt stilling som forbundsleder, men vi er en del av Parat, som er en stor og profesjonell organisasjon. Det er en stor omstilling på mange nivå, men personlig er jeg veldig fornøyd med at vi ble en del av Parat. Det har profesjonalisert organisasjonen som en fagforening for ledere, vi er ikke lenger bare et «lag», og det har gitt oss et faglig løft, understreker han.

Det er en stor omstilling på mange nivå, men personlig er jeg veldig fornøyd med at vi ble en del av Parat

- Hva har vært mest oppløftende?

- NPL har tatt steget til å bli en mer tydelig organisasjon for ledere i politiet, vi har rendyrket den biten, og det har vært stor enighet om en fremtidsrettet kurs. Vi har jobbet med å utvikle faget ledelse og har høyt fokus på arbeidsvilkår og handlingsrom for lederne. Dette er noe vi virkelig har fått satt på kartet, og som vi blir assosiert med.
Geir Krogh er også fornøyd med at NPL bli betraktet som en seriøs og troverdig samarbeidspartner.

- Vi har levd etter vårt motto «ansvarlig, åpen, fremtidsrettet». Det har gitt oss legitimitet i ulike fora. Vi er til å stole på og holder ord. Vi lager lite bråk og krisemaksimerer ikke. Dette gjør at vi blir lyttet til, også når vi kommer med kritiske innspill. Det finnes mange eksempler på at vi har fått gjennomslag, både i forhandlinger og i høringer. Vi forsøker å være saklige og unngå å bli opphetet i argumentasjonen. Dette blir vi respektert for.

Vi lager lite bråk og krisemaksimerer ikke. Dette gjør at vi blir lyttet til, også når vi kommer med kritiske innspill

Spør man om oppturer, må man også spørre om nedturer. Så hva mener Geir Krogh har vært de største utfordringene, det som vi tidligere kalte «problemer»?

- Noen forhandlingsløp har vært tøffe. ATB-forhandlingene har vært krevende, har gått over lang tid og vært både langtekkelige og tidvis opphetede.

Geir Krogh tenker litt, og tar sats før han skal omtale den største nedturen i løpet av sin tid på forbundskontoret.

- Tilpasningsavtalen ble ferdigforhandlet like etter at jeg hadde overtatt som forbundsleder. Den medførte at vi ble fratatt selvstendige partsrettigheter og henvist til å bli representert gjennom YS Stat. Det var tøft, ikke minst fordi vi opplevde at Politiets Fellesforbund aktivt gikk inn for å redusere vår innflytelse. Samarbeidsklimaet med PF har ikke vært like godt i etterkant. Følelsesmessig var dette en tøff prosess, og den medførte også at vi fikk redusert antall frikjøpte stillinger. Det positive var at vi måtte tenke annerledes, og forberede oss på å drifte på en ny måte. Det førte oss inn i forhandlinger med Parat, og på representantskapsmøtet i 2017 ble det vedtatt å søke medlemskap i Parat. Så man kan si at det hele fikk en lykkelig utgang, konstaterer Geir Krogh.

Mange spådde medlemsflukt fra NPL da organisasjonen ble en del av Parat. Det skjedde ikke.

- Den positive utviklingen i samarbeidet med Parat gjorde at det ikke var vanskelig å takke nei til valgkomiteen da jeg ble spurt om å ta en ny periode som forbundsleder. Jeg er trygg på at organisasjonen er i gode hender med Marit Ellingsen ved roret og med Parat i ryggen.

- Ja, hvorfor takket du nei etter tre år som forbundsleder?

- Tilpasningsavtalen var nok en medvirkende årsak, men også det at jeg i nærmere seks år hadde vært frikjøpt på heltid som tillitsvalgt for NPL. Jeg kunne jo ikke være forbundsleder til jeg gikk av med pensjon, og da var det viktig å gå tilbake til politiet nå, mens jeg fortsatt hadde motivasjon til å gjøre en annen jobb. Egentlig hadde jeg bestemt meg i fjor høst for å gå av på landsmøtet, men jeg holdt det åpent om det var slik at det ble «umulig» å finne en ny forbundsleder. Men slik gikk det ikke – Marit Ellingsen var motivert og engasjert, så da kunne jeg gå. Det er en tid for alt. Min ledertid var ute 6. mars. Dessuten er jeg nok flinkere til å starte og utvikle prosjekter enn til å drifte dem – det sier i hvert fall kona, smiler Geir Krogh, og hinter litt til et hytteprosjekt under utvikling – hvor panelet skal kjøpes ferdig malt.

Geir Krogh
- Jeg kunne ikke være forbundsleder helt frem til pensjonsalderen, så det var greit med en retur til politiet nå, hevder Geir Krogh

- Jeg kunne ikke være forbundsleder helt frem til pensjonsalderen, så det var greit med en retur til politiet nå, hevder Geir Krogh

- Jeg synes det er spennende å få jobbe videre med å utvikle norsk politi. Opprinnelig ble jeg leder på strategisk nivå for å kunne drive med akkurat det. Det er fortsatt noe som motiverer meg. Nå har jeg lyst til å være med å gjennomføre reformen i Øst politidistrikt. Det får jeg lov til, selv om jeg for øyeblikket ikke har en formell lederstilling.

Jeg synes det er spennende å få jobbe videre med å utvikle norsk politi. Opprinnelig ble jeg leder på strategisk nivå for å kunne drive med akkurat det.

Men Geir Krogh er ikke ferdig med NPL, eller tenkt å bli kun et passivt, kontingentbetalende medlem.

- Jeg holder i en del ting i en overgangsfase, blant annet Nordisk insolvenskonferanse i Halden i mai. Og jeg hjelper til med de nye nettsidene i Parat-systemet. Dessuten stiller jeg til valg som lokallagsleder, et verv jeg også hadde før jeg ble frikjøpt. Så jeg forsvinner ikke fra NPL, forsikrer Geir Krogh, som avslutningsvis blir utfordret til å komme med noen tanker om NPL:

- Jeg kunne ønske vi hadde flere medlemmer, selv om utviklingen har vært positiv over tid, spesielt det siste halvåret. Men min drømt om ett tusen medlemmer er ennå et godt stykke unna. Videre har jeg fortsatt stor tro på organisasjonen. NPL var en nødvendig organisasjon for meg da jeg begynte som lensmann, og jeg er helt overbevist om at ledere har andre behov for en annen fagforening enn de rene arbeidstakerorganisasjoner. NPLs politiske saker skiller seg tydelig fra de andre organisasjonene, både i politiet og eksternt; vi er den eneste organisasjonen som jobber spesifikt for rammevilkårene for ledere i staten generelt og i politiet spesielt. Samtidig utgjør vi en trygghet og et sikkerhetsnett for det enkelte medlem i lederrollen. Derfor trengs en organisasjon som NPL i politi- og lensmannsetaten, avslutter Geir Krogh.

Geir Krogh
- Jeg er helt overbevist om at ledere har andre behov for en annen fagforening enn de rene arbeidstakerorganisasjoner, sier Geir Krogh, som regner med å være et aktivt NPL-medlem selv om han nå er tilbake på Politihuset i Ski.