Tirsdag la LO fram sin strategi for årets lønnsoppgjør. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er klar på hva han ønsker.
– LO krever økt kjøpekraft til alle, sa han i følge NTB da han presenterte LOs tariffpolitiske uttalelse.

LO vil også fremme krav om likelønn, bekjempe lavlønn og sikre garantiordningene.

Les også: Parat forventer reallønnsvekst

Spist opp
Fjorårets lønnsvekst på 2,8 prosent ble i stor grad spist opp av økte strømpriser.

LO peker også på at inntektsfordelingen i private tjenestenæringer er blitt betydelig skjevere de siste årene. Gevinstene hentes ut av kapitaleierne, men skulle ha kommet alle til gode gjennom lavere priser på varer og tjenester. Misforholdet er ikke bærekraftig over tid, fastslår LO i sin tariffpolitiske uttalelse.

Advokat Ørnulf Kastet representerer YS i Teknisk beregningsutvalg, og sier til Parat24 at YS fremdeles er i en prosess hvor kravene inn mot årets mellomoppgjør ikke har vært til endelig politisk behandling.
– Uten å forskuttere den politiske behandlingen i YS sine politiske organer, så er det nok en krystallklar forventning i våre medlemsgrupper om en reallønnsvekst inneværende år, sier han.

Les også: TBU: Lønnsveksten spises opp

Kastet sier han forventer at YS på vegne av medlemmene vil kreve sin del av verdiskapingen.
– Jeg forventer at YS sine krav til mellomoppgjøret vil gjenspeile dette, sier han.

Leder av YS-Stat, Pål N. Arnesen, sier til Parat24 at også i YS-Stat er det en tydelig forventning om reallønnsvekst til alle statsansatte.
­– Jeg forventer et oppgjør hvor vi kommer i havn over tre prosent, sier Arnesen.   

I 2016 var det en svært lav lønnsvekst på 1,7 prosent, mens veksten var på 2,3 prosent i 2017.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, hvor det forhandles kun om lønnsregulering.

Les også: Parat forventer reallønnsvekst og samordnet oppgjør