Torsdag ble det kjent at konstituert politidirektør Håkon Skulstad velger å omprioritere politiets budsjettmidler, og dermed styrke politidistriktene med 100 millioner kroner.

Omprioriteringen skjer innenfor rammen av budsjettet som ble vedtatt av Stortinget før jul.
– Politiet er i en kritisk fase i reformgjennomføringen, og i år må vi satse på å styrke driften for å bedre resultatene ute i politidistriktene, sier han i en pressemelding i forbindelse med omprioriteringen.

Skulstad sier o
mprioriteringen skal sikre at flere nyutdannede fra Politihøgskolen får jobb i distriktene.
– Den bevilgningen som politiet nå har fått, er dessverre ikke nok til å finansiere at alle nyutdannede får jobb i politiet etter endt utdanning, sier han.

Gledelig endring, men usikker på konsekvensene
Leder for Parat Politiet, Einar Kaldhol, sier han har opplevd prosessen rundt budsjettdrøftingene som gode og konstruktive, og helt siden disse startet i høst har Norges Politilederlag i Parat, og Parat Politiet spilt inn ønske om styrking av budsjettene til politidistriktene sine frie midler.
– Vi i Parat Politiet er veldig positive til styrking av budsjettet til politidistriktenes frie midler, men vi hadde ønsket at disse endringene kom tidligere i prosessen. Dette ville ha medført at vi hadde fått bedre oversikt over konsekvensene av omprioriteringen, sier han.

Kaldhol sier det er viktig å huske at dette ikke er friske midler.
– Det er omprioriteringer som nå gjøres, og det hefter derfor noe usikkerhet ved konsekvensene av disse, sier han.

Bøter på deler av underfinansieringen
Leder for
Norges Politilederlag i Parat, Geir Krogh, sier han i flere innspill til årets budsjett påpekt at det er for lite penger til drift i politidistriktene.
– Dette har vi også vært tydelige på i drøftingen av disponeringsskrivet i Politidirektoratet. Vi er derfor glade for at Politidirektøren nå har funnet 100 millioner ekstra til politidistriktene, sier han.

Krogh sier dette vil bøte på den underfinansieringen det først lå an til, og gi politidistriktene bedre muligheter for å gjennomføre den store reformen politiet nå står i.
– Samtidig er det viktig å påpeke at de 100 millionene ikke friske midler, men omprioriteringer som vil få konsekvenser for på utviklingsporteføljen og for ulike prosjekter i politiet, sier han.