Over tid har riksadvokaten vært bekymret for kvaliteten på politiets etterforskning, og i 2016 ble en handlingsplan for et løft av etterforskning lagt frem. Men lite har skjedd.
– Vi trenger nå erfarne etterforskere for at vi skal kunne oppnå de resultatene som kreves av oss, sier Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt til NRK.

Mangler etterforskere
Mangelen på kvalifiserte etterforskere går utover målene politiet er satt til å nå.
– Dersom vi ikke har nok kapasitet nå, er det vanskelig å nå de kravene og målene vi har satt til etterforskning. Saker tar for lang tid og at vi ikke klarer å prioritere alle sakene godt nok, sier Metlid.

Leder for Norges Politilederlag i Parat, Geir Krogh, sier han er svært bekymret for situasjonen innen etterforskningsfeltet i politiet.
– Det er fortsatt store restanser på prioriterte saksområder og lang saksbehandlingstid. Metlid setter fingeren på en av de store utfordringene i politiet, sier han.

Krogh sier at når Oslopolitiet ikke klarer å rekruttere nok kvalifiserte etterforskere er situasjonen antagelig enda verre i mange av de andre politidistriktene.
– Mangel på kvalifiserte etterforskere har ført til at mange politidistrikter i stor grad har ansatt nyutdannede politibetjenter i spesialavsnittene. Mange har tatt disse jobbene fordi de ikke fikk førstevalget noe som fører til høy turnover, sier han.

Les også: Rapport: Ingen nærpolitireform

Negativt for status og lønn
Krogh sier dette har virket negativt både på status og lønn og ikke minst gjort det vanskelig å utvikle erfarne etterforskere.   
– Samtidig opplever de få erfarne etterforskerne som er igjen at hverdagen i stor grad blir brukt til å lære opp nyansatte, sier han.

Leder i Politiet fellesforbund, Sigve Bolstad, sier til NRK at problemet strekker seg langt utenfor hovedstaden og at flere av landets politidistrikt lider av det samme.
– Det er en stor arbeidsbelastning. Det er lavt lønnsnivå og en lav lønnsutvikling, sier han.

Bolstad forklarer at det å være etterforsker har lav status i politiet.
– Hvis man ser på verden for øvrig, så er det å være detektiv og etterforsker, det har en høy status. Men i Norge er det klart det stikk motsatte. Det må definitivt gjøres noe med, sier han.

Les også: – Alvorlig kriminalitet nedprioriteres

Må gjøres mer attraktivt
Lederen for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, forklarer at det gjøres en rekke tiltak for at jobben som etterforsker skal bli med attraktiv.
– En rekke tiltak pågår for å gjøre jobbene attraktive. Ikke minst etterforskningsløftet, som er en viktig del av politireformen. I tillegg er det områder som lønn, arbeidsvilkår og at det skal være attraktivt og god ledelse, og dyktige, gode fagmiljøer som man ønsker å søke seg til, sier hun.

Geir Krogh sier prosjektet «Etterforskningsløftet» inneholder mange tiltak som på sikt vil bedre på dette, men det vil ta tid.
– Skal vi lykkes med et løft for etterforskningen må politidistriktene gis større økonomisk handlingsrom og reel ansvar og myndighet til å prioritere oppgaver og ressurser, sier han.

Les også: Parat: Politiet ønsker kompetanseløft velkommen

 

Fakta om nærpolitireformen
* Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015.
* I januar i fjor ble 27 politidistrikter kuttet til 12 som en følge av politireformen.
* Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder.
* Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor. I tillegg foreslås det å opprette sju helt nye politistasjoner. Det gir totalt 217 tjenestesteder.
* Politidirektoratet (POD) skal komme med sin endelige innstilling til ny tjenestestedstruktur i midten av januar.
* Endringsforslagene bygger blant annet på en politianalyse i 2013 om hvordan politiet bør organiseres i fremtiden.
* Analysen ble bestilt etter den krasse kritikken av politiet i 22. juli-kommisjonens rapport.

(Kilde: POD, NTB, NRK)