Den nye politidirektøren ble presentert på en pressekonferanse i Justisdepartementet klokken 12 torsdag.

Bjørnland kommer fra Vestfold og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 1991. Hun har vært både visepolitimester og politimester i daværende Vestfold politidistrikt fra 2003 til 2012 da hun overtok som sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Nåværende politidirektør Odd Reidar Humlegård (57) sa i september at han ville gå av når åremålet utløp i november i år. Han har vært sjef i Politidirektoratet siden 2012.

Geir Krogh, leder for Norges Politilederlag i Parat sier han er svært glad for at Bjørnland fikk stillingen som politidirektør.
– Hun har lang og bred erfaring i toppleder i politiet og levert gode resultater både som politimester i Vestfold og som PS sjef. Hun nyter stor respekt i hele politiet og utnevnelsen har stor støtte i hele etaten, sier han.

Han sier at han på vegne av medlemmene i Norges Politilederlag i Parat vil ønske henne til lykke i den nye stillingen når hun tiltrer på nyåret.
– Det er store oppgaver som venter både i forhold til gjennomføringen av reformen, store utfordringer innen etterforskningsfeltet og en budsjettsituasjon som er svært krevende. Jeg har tro på at vi vil få et like godt og fruktbart samarbeid med Bjørnland som vi har hatt med Humlegård, og skal gjøre vårt for å bidra til en god utviklingen av politiet.

Assisterende direktør Håkon Skulstad har fungert midlertidig i stillingen.