Lederen i justiskomiteen på Stortinget mener det er mange grunner til å kritisere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) for det budsjettet som politiet, domstolene og fengslene skal styre etter neste år.

– Ofre for kriminalitet kommer til å måtte vente enda lenger for å få avklart sakene de står i. Grunnbemanningen i politiet svekkes, og det blir dårligere rettssikkerhet for folk, sier Aps justispolitiske talsperson Lene Vågslid til NTB.

– Det brukes store penger på norsk politi, men ikke på det som får hjulene til å gå rundt. Tiden da Frp kunne kalle seg «lov og orden-partiet» er over, for de evner ikke å ta vare på grunnstrukturen i politiet. Det er den som sørger for å ivareta sikkerheten her i landet, fremholder Vågslid overfor NTB.

– 2019 blir krevende
Hun får langt på vei støtte fra Geir Krogh, som leder Norges Politilederlag i Parat som sier den økonomiske situasjonen vil bli krevende for politiet i 2019.
­– Selv om budsjettet øker er det satt av for lite midler til drift. Dette fører i realiteten til en ytterligere reduksjon av politidistriktenes økonomiske handlingsrom, sier han.

Krogh sier politiledere derfor må prioritere strengt og sette i verk tiltak som kan redusere utgiftene.
­– I første omgang vil dette være å holde stillinger vakante, sette investeringer på vent og redusere aktiviteter der det er mulig, sier han.

– Tidenes politisatsing
Justisminister Tor Mikkel Wara mener hans regjering har stått for «tidenes politisatsing».
– Det har aldri vært satset så mye penger på politiet noen gang før i Norges historie, sier han til NRKs Politisk kvarter.

Han viser også til at soningskøen er avskaffet, og at 10.000 «kriminelle utlendinger» er sendt ut av landet.
– Det har vært en formidabel satsing på å få ned kriminaliteten, og det gir utslag, sier Wara.

– Wara provoserer
Vågslid understreker at hun støtter det som går til «datasentre og betong», men viser til at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjettforslag totalt plusset på justisbudsjettet med over 600 millioner kroner.

– Det er ganske provoserende å bli møtt av en justisminister som slår seg på brystet og sier at det aldri er brukt så mye penger på norsk politi som nå. Det blir helt meningsløst når vi vet at det ikke er Politidirektoratet som ivaretar grunnberedskapen her i landet, sier Vågslid.

Flere anmeldelser
Ifølge flere kartlegginger går en rekke politidistrikter inn i 2019 med budsjettunderskudd som er opparbeidet gjennom 2018.

– Det varsles om nedbemanning i flere store politidistrikter. Politireformen skulle gi mer lokal politikraft, men nå er det det motsatte som skjer. Reformen er blitt en sparereform, stikk i strid med enigheten som er inngått på Stortinget. Samtidig går antall anmeldelser av alvorlig kriminalitet opp, ikke minst for voldtekt. Men antall saker som kommer opp for domstolene, øker ikke. Det er et stort paradoks, sier Vågslid som leder Stortingets justiskomite.

Mange advarsler
I tillegg går tiden opp fra en anmeldelse er levert til en sak kommer opp for retten. Dermed blir det stadig flere domfelte som får strafferabatt.

– Dette strider utvilsomt mot folks rettsfølelse. Og det mangler ikke på advarsler. Jeg har sittet i justiskomiteen på Stortinget i seks år, og aldri tidligere har vi fått så knusende tilbakemeldinger i en budsjetthøring fra domstolene og de tillitsvalgte som representerer fotfolket i politiet som i høst, sier Vågslid.