2018-studentene er ferdig med høgskole og topp motivert til en ny hverdag i uniform. Men bare et fåtall har fått fast jobb i politiet. Nå kuttes også opptaket til politihøgskolen, stikk i strid med tidligere løfter fra justisministeren. Nå frykter Politilederne i Parat for rekrutteringen.

Les også: Løftebrudd fra regjeringen

Les også: Ikke to politifolk pr. 1.000 innbyggere i alle distrikt

24 år gamle Oda Troøyen fra Porsgrunn fikk mersmak på arbeidslivet etter sommerjobb i politiet. Nå har hun et ferskt vitnemål fra Politihøgskolen i Stavern, men ingen jobb å gå til.
– Jeg søker for fullt over hele landet, men det er ikke så mange jobber å søke på. Jeg har søkt på 10-20 jobber til nå, sier hun til NRK.

Flere av de nyutdannede har fått sommervikariat og midlertidige stillinger, men det er få som kan skilte med fast jobb. Over halvparten av studentene som gikk ut i fjor står fortsatt uten fast jobb i politiet, viser juni-tallene fra Politidirektoratet.

Frykter for rekrutteringen
Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpnes, har tidligere uttalt at hun frykter lang ventetid før nyutdannede får jobb, vil slå negativt ut for rekrutteringen til politiyrket.

Geir Krogh, leder av Politilederne i Parat sier dette er en bekymring han deler.
– Det er behov for alle de nyutdannede i politiet, men samtidig er politidistriktene avhengig av finansiering for å kunne ansette dem. Politilederes handlingsrom har blitt redusert de siste årene, bl.a. som en følge av regjeringens ABE-reform, sier han.


Les også: ABE-reform: Direktørene i staten er kritiske

Les også: Finansdepartementet: Ingen evaluering av ABE-reformen

Politiet har bruk for alle
Krogh sier budsjettet for 2018 ikke fullt ut finansierer ansettelse av de som går ut av politihøgskolen, og at flere politidistrikt derfor har skjøvet tidspunktet for nyansettelser til slutten av året.
– Jeg oppfordrer derfor studentene til å være tålmodige og ikke gi opp håpet om fast ansettelse. Politiet har bruk dere alle, sier han.

Statssekretær i justisdepartementet, Knut Morten Johansen, sier politireformen er årsaken til at de siste kullene fra politihøgskolen ikke får fast jobb.
– Forklaringen på at de siste politihøgskolekullene har hatt en lavere andel faste ansettelser enn foregående kull er at etaten står midt oppe i en reform, sier statssekretær i justisdepartementet, Knut Morten Johansen, til NRK.

Les også: Bekymring for etterforskningen i politiet

Les også: Kritiserer Øst politidistrikt

Manglende økonomisk handlingsrom
Krogh sier nærpolitireformen selvsagt påvirker hele politiet, men dette er ikke alene forklaringen på hvorfor politiet ikke evner å ansette alle nyutdannede fra Politihøgskolen.
– Det handler like mye om politidistriktenes og særorganenes økonomiske handlingsrom. Som nevnt over har Stortinget bevilget penger for ansettelsene i 2018, men når regjeringens ABE-reform reduserer driftsbudsjettet med omtrent like mye må politiledere prioritere beinhardt, sier han.


Politilederen sier han har tro på at de endringene som nå er gjort i nærpolitireformen på sikt vil sette politiet bedre i stand til å løse samfunnsoppdraget, men da må det økonomiske handlingsrommet økes.
– Uten flere frie midler til drift vil endringene ta lang tid og de nyutdannede politistudentene vente lenge på ansettelse i politiet, sier Krogh.