Politidirektør Odd Reidar Humlegård innrømmer at det var feil å rapportere at sikringsarbeidet var i mål, men mener at feilen ble overtolket av statsministeren.

Allerede i 2014 rapporterte Politidirektoratet med såkalt grønt lys at arbeidet med å lage et samlet planverk for bruk av politiets sikringsstyrker var i mål. Det samme gjentok seg i 2015, selv om det ikke stemte.

Forrige gang Stortingets kontrollkomité holdt høring om såkalt objektsikring, sa statsminister Solberg at Politidirektoratet (POD) hadde meldt «grønt» om sikringen av skjermingsverdige objekter.

Men rapporten fra POD gjaldt bare én del av bildet, sier Humlegård i mandagens åpne høring.
– Vi rapporterte ikke for hele justissektoren. Vår rapportering var for politiet, og dette handlet kun om status for bruk av sikringsstyrker, sier Humlegård.

Han la til at Politidirektoratet hadde gitt noe mer nyansert informasjon i merknadsfeltet, men understreket:
– Feilen var og er min. Bruk av farge var feil og kunne absolutt misforstås, sier Humlegård.

Humlegård sier at Politidirektoratet både muntlig, i mail og deretter i et brev påpekte feilen da den fremkom i regjeringens forslag til statsbudsjett høsten 2015.

Krogh: Trenger friske midler
Geir Krogh, leder for Politilederne i Parat sier han kjenner seg igjen i politidirektoratets redegjørelse i dagens høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
– Det har vært et omfattende arbeid å utrede og planlegge grunnsikringene på politiets skjermingsverdige objekter etter oppstarten i 2013. Det er åpenbart at fristen i januar 2015 var urealistisk og politidirektoratet har hele tiden vært tydelige på at politiet trenger lengere tid til å få objektsikringen på plass, sier han.  

Krogh sier arbeidet har tatt tid blant annet fordi kapasiteten og kompetansen innenfor sikringsområdet er brukt på gjennomføring av Nærpolitireformen, med bl.a. 12 nye operasjonssentraler.
– Vi støtter politidirektøren i at dette har vært nødvendige prioriteringen for å få til god beredskap og terrorsikring på sikt, sier han.

Han sier at Politilederne i Parat samtidig har tro på den sikringsstrategien politidirektøren nå har lagt opp til for å få på plass grunnsikringen og redundante løsninger.
– Det er imidlertid avhengig av at Stortinget bevilger tilstrekkelige friske midler, estimert til ca. 300 millioner, i tillegg til det som allerede er satt av til nytt nasjonalt beredskapssenter, sier Krogh.