Norges Politilederlag (NPL) har arrangert lederkonferanser i en årrekke, men det er første konferanse etter at politilederne ble en del av Parat fra årsskiftet. Dette gjenspeiler seg blant annet med god deltakelse fra den andre politifagforeningen i Parat, "Parat Politiet".

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) fra Justis- og beredskapsdepartementet fikk æren av å være første taler. Han hilste fra justisminister Tor Mikkel Wara, som ikke hadde anledning til å være til stede. Johansen påpekte at ministeren er avhengig av gode innspill, både med positivt og negativt fortegn, for å kunne fortsette å kjempe for gode bevilgninger til politiet i statsbudsjettet. Han inviterte til konkret samarbeid og kontakt, og hadde en liten «kø» av politiledere hos seg allerede ved konferansens første pause.

Videre var det hilsener fra YS ved nestleder Erik Kollerud, fra Carl Marius Michelsen, leder NTL politiet, Marianne Børseth Hansen, andre nestleder i Politijuristene, og hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth.

Konferansen fortsatte med foredrag av riksadvokat Tor-Aksel Busch og assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Se også disse sakene fra konferansen:
Politilederne samlet på Gardermoen
Bekymring for etterforskningen i politiet
Politiet må bygge tillit fra samfunnet