De siste ti årene har veksten vært på nær 300 000 personer. Det tilsvarer en økning på drøyt 40 prosent og innebærer at hver sjette nordmann nå er alderspensjonist.
– At vi nå runder én million alderspensjonister er en milepæl som både er positiv og utfordrende for Norge. På den ene siden er dette et utslag av at flere lever lenger og har bedre helse. Samtidig utfordrer denne utviklingen bærekraften i pensjonssystemet de neste tiårene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

I tillegg til økt levealder trekker NAV fram to viktige grunner til veksten:
* De store fødselskullene fra etterkrigsårene har passert pensjonsalderen, og et stort flertall har nå også tatt ut alderspensjon.
* Det ble innført fleksibelt uttak av alderspensjon med pensjonsreformen i 2011. De fleste fikk da mulighet til å ta ut pensjonen fra 62 år.