Det var en åpenhjertig forsvarssjef som under et arrangement i regi av Norges Forsvarsforening under Arendalsuka slo fast at Natos forventninger til Norge og vårt forsvar – er betydelig større enn hva forsvaret i dag er istand til å levere.

– Forsvaret er underdimensjonert og underfinansiert i forhold til det utfordringsbildet vi ser rundt oss, det er fortvilende og betyr at vi ikke er istand til å levere på det politiske målsettingene som er lagt for det norske forsvaret, sier forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen.

I oktober skal forsvarssjefen legge frem sitt fagmilitære råd. Det fagmilitære rådet vil danne grunnlaget for arbeidet med ny langtidsplan for forsvaret, som skal behandles i Stortinget våren 2020.

Forsvarssjefen sier trusselbildet og de utfordringene vi står overfor, er blitt mer krevende.
­– Det betyr at det som for bare få år siden ble sett på som et minimumsforsvar, nå er altfor lite. Skal vi opprettholde den politiske målsettingen om Norge som Nato i nord, må forsvaret styrkes, sier han.

Bruun-Hanssen antyder at når han legger frem sitt fagmilitære råd, vil det komme forslag om å styrke forsvaret på de aller fleste områder. Hæren og landmakten må styrkes, kapasiteten til overvåking må styrkes, marinen må styrkes – og forsvaret trenger flere folk.

– Jeg kommer til å legge frem et skalerbart forslag, hvor den laveste rammen tar utgangspunkt i et absolutt minimumsforsvar. I andre ytterpunktet vil jeg legge frem et forslag som presenterer det jeg mener vi trenger for å levere i forhold til Natos forventninger og det trusselbildet vi ser. Det vil nok være et forslag som strekker seg noe utover 2% av BNP, sier forsvarssjefen som legger frem sitt fagmilitære råd i oktober.