I alt ti topptillitsvalgte fra Norge, Danmark, Sverige og Finland brukte tiden godt til å diskutere felles utfordringer.

– Av de nordiske landene er det kun i Norge apotekteknikerne er autorisert helsepersonell, sier Farmasiforbundets leder Irene Hope. Nå jobbes det også for å få til tilsvarende ordninger i de andre nordiske landene.

Legemiddelmangel
Anne Markestad, som til daglig jobber som rådgiver for forsyningssikkerhet ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, beskriver legemiddelmangel som et stadig økende problem.
I følge Markestad handler mangelsituasjonene blant annet om råvareproblemer, produksjonsproblemer og dårlig logistikk. Dårlig vedlikehold av fabrikker, jakten etter å kutte kostnader og kjøp av råstoffer i Kina og India, utsetting av arbeidsoppgaver til leieprodusenter som ikke greier å utføre oppgavene gjør at problemene blir større.

Farmasiforbundets leder, Irene Hope, sier at det er svært ulik tilnærming til legemiddelmangelen i de nordiske landene. Fra de som nesten skyver det under teppet, til Norge hvor vi har en streng rapporteringsplikt.
– Legemiddelmangel er et internasjonalt problem, og det må samarbeides over landegrensene. Derfor er det viktig at vi i de nordiske landene står sammen, sier Irene Hope.

Vil møtes oftere
Apotekteknikerne i de nordiske landene har hatt felles møter annenhvert år. Etter årets møte, hvor Farmasiforbundet var vertskap, ønsker de nå å møtes oftere.