Nokas, som blant annet driver vektervirksomhet og sikkerhetskontrollen på en rekke norske flyplasser, skiftet mandag navn til Avarn Security. Etter oppkjøpet av Avarn Security-selskapene i fjor, besluttet Nokas-konsernet å videreføre Avarn Security-merkevaren i alle land. 
– Vi ønsker å være et tydelig valg for kundene våre på tvers av de nordiske landegrensene, og da ble det et naturlig tidspunkt for oss å bytte ut Nokas- navnet med Avarn Security. Kontanthåndteringsvirksomheten vår fortsetter imidlertid som i dag som under Nokas AS, sier konsernsjef Vidar Berg.

Dagen ble feiret med kake til de ansatte. Parat har mange medlemmer i selskapet, den største medlemsgruppa finner vi på Gardermoen hvor Avarn Security har ansvaret for sikkerhetskontrollen. Hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation, Hege-Charlotte Jacobsen, sier navnebyttet ikke får store konsekvenser for de ansatte.
–  Avarn Security AS er i praksis under samme ledelse for alle Parats medlemmer, og vi forventer at vi fortsatt har de nærmeste i vår arbeidsrelasjon som tidligere, sier hun til Parat24.

En synlig konsekvens av navnebyttet er at de ansatte får ny uniformering i løpet av det kommende året. 
– Ellers vil både Aviation og Vakt ha de samme tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte for Parat-medlemmene videre. Avarn Security AS i Norge har samme landssjef som tidligere, og konsernstyret vil ha de samme ansattrepresentantene også de neste par årene, etter gjenvalg i år hvor også hovedtillitsvalgte i Parat er representert, sier Jacobsen.
 
Fakta: Avarn Security
Nordisk sikkerhetsleverandør som er et resultat av flere fusjoner og oppkjøp. Konsernet har rundt 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland.