Det viser rapporten NHOs Økonomisk overblikk 3/21, som ble lagt frem tirsdag.

Samtidig har stemningen i bedriftene blitt stadig bedre. 
–  I april i år svarte hver femte NHO-bedrift at omsetningen var mer enn halvert relativt til en antatt normal, i september gjaldt dette bare 3 prosent. Andelen bedrifter som melder om betalingsvansker og frykter konkurs har også falt kraftig, forteller NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum, på NHOs nettsider.

Vi har mer på bok
Under pandemien har husholdningene stort sett beholdt jobb og inntekt, men stått overfor begrensninger i hva de kan bruke penger på. Samtidig som forbruket har gått med har sparingen økt.
– Norske husholdninger kommer ut av pandemien med over 200 milliarder kroner mer på bok enn før pandemien. Noe av dette er låst i hus, hytte og mindre likvide aktiva. Men mye av dette kommer til å gi utslag i økt forbruk framover, sier Dørum.

Sprik i utviklingen internasjonalt
Internasjonalt er det i følge NHO særlig to utviklingstrekk som drar i hver sin retning.

På den ene siden borger stadig flere vaksinerte for ytterligere lemping i smitteverntiltak som hindrer aktivitet. Når smittevernrestriksjonene fjernes, vil dette kunne gi et markant løft i aktivitet og etterspørsel internasjonalt. Pandemien er absolutt ikke over globalt, og videre forløp er fortsatt svært usikkert.

På den andre siden er det nå flere indikasjoner på tiltakende kapasitetsproblemer på flere ulike områder. Økt etterspørsel etter varer har medført at brede råvareprisindekser for mat, metaller og energi, alle ligger høyere enn før krisen, uten at tilbudssiden har svart. Fraktkostnadene for containere er mer enn femdoblet på mindre enn ett år. Sammen med smitteverntiltak har den raske rekylen i vareproduksjonen bidratt til knapphet på innsatsfaktorer, blant annet databrikker. Det kan legge en demper på utviklingen.

Les hele rapporten her