Rekordhøyt konfliktnivå i norsk arbeidsliv

04.05.2017

Advokat_Anders
Aldri har det vært så mange rettslige konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere her i landet som nå. I løpet av 2016 kom det inn 1389 arbeidsrettssaker til tingrettsdomstoler og leder for juridisk avdeling i Parat, Anders Lindstrøm, frykter for rettssikkerheten.
Av: Johnny Gimmestad

Tallene, som Parat har hentet fram fra statistikken til Domstolsadministrasjonen, viser en klar tendens: Konfliktnivået i arbeidslivet her til lands øker kraftig.  I løpet av de fem siste årene har antallet arbeidsrettssaker steget med 52 prosent. Og sterkest har oppgangen vært i enkelte av de områdene som er hardest rammet av problemene i offshoresektoren – langs deler av Vestlands-kysten.
– Antallet saker fører til urimelig lang tid før saker kommer opp i rettssystemet, sier Lindstrøm

Tøffest i Stavanger
Stavanger tingrett tar rekorden: Der har det skjedd mer enn en firedobling siden 2012. Og kurvene fortsatte å peke oppover i 2016: Da ble det meldt inn 175 arbeidsrettssaker, nærmere 40 flere enn året før. På Jæren er tendensen den samme: Mer enn en tredobling i omfanget av arbeidsrettssaker er kommet inn til tingretten siste femårs-periode – og i 2016 steg antallet fra 52 til 67. 

Bergen og Nord-Hordaland opplever en tilsvarende utvikling: Nærmere en tredobling av de rettslige arbeidslivskonfliktene siden 2012 – og rekordøkning i 2016: 149 arbeidsrettssaker kom inn til tingretten da, mot 102 året før.

Økningen i antall ledige og store nedbemanningsprosesser fører ifølge Lindstrøm til at flere oppsigelsessaker enn tidligere blir ført for retten. 
– Vi ser at både arbeidstakere og arbeidsgivere i større grad prøver saker for retten. Økningen i antall saker er samtidig et rettssikkerhetsproblem når landets domstoler ikke har kapasitet til å følge opp økningen. Et godt eksempel er saken vi fører mot Norwegian i spørsmålet om reell arbeidsgiver. Saken som fikk en tingrettsdom i juni 2016, vil først komme opp for lagmannsretten i slutten av november 2017, sier Lindstrøm.
 
Lyspunkt rundt Gardermoen
Men det finnes også regioner hvor konfliktnivået går ned. Det gjelder ikke minst vekstområdene rundt Gardermoen: I Øvre Romerike tingrett raste for eksempel antallet arbeidsrettssaker i 2016 tilbake på et rekordlavt nivå; 13 saker. Det er tett oppunder en halvering fra året før- da det også var en markant nedgang i denne typen saker.

Lindstrøm sier at tallene er i overenstemmelse med deres erfaring, der det er store forskjeller rundt i landet.
– Det er imidlertid slik at det er utfordringer de fleste steder, med alt for lange ventetider før en arbeidskonflikt kan bli løst i rettssystemet, sier Lindstrøm.

Stabilt i hovedstaden
I Oslo står utviklingen på stedet hvil. Etter en markant økning i årene 2012-2014, endte antallet arbeidsrettssaker i Oslo tingrett i 2016 på 311 – to færre enn året før. 


© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo