Reiserestriksjoner, smittevernstiltak og lavere global etterspørsel er årsakene til fallet, ifølge SSB. I følge SSBs produksjonsindeks for industri falt industrien med så mye som 5,6 prosent i 2. kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før. Dette er det kraftigste fallet som noen gang er målt for et kvartal i denne statistikken som går tilbake til 1990. 

Det var særlig leverandørindustrien som bidro til nedgangen, med en kraftig nedgang innenfor såkalt «arbeidsintensive næringer» med leveranser til olje- og gassektoren. Arbeidsintensive næringer kjennetegnes ved at produksjonsformen krever mye arbeidskraft per produsert enhet. 

Mens øvrig industri falt med 1,6 prosent fra 2019 til 2020, opplevde petroleumsrettet leverandørindustri en kraftig nedgang på hele 7 prosent. Bygging av skip og oljeplattformer ble særlig hardt rammet, og gikk ned med så mye som 26 prosent fra 1. til 2.kvartal, skriver SSB.