Hovedtillitsvalgt Agathe Osland Helliesen samt Victoria Krefting Rynning og Truls Bjørhei fra sekretariatet takker for godt oppmøte, og gode spørsmål undervegs.

Vedlagt finner du foilene som ble brukt