Karensperioden er midlertidig opphevet fra 1. februar til 30. juni 2022. Det er satt av 675 millioner kroner til å fjerne karensperioden på permanent basis i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som legges frem torsdag.