YS Kommune Oslo meldte onsdag plassfratredelse for i alt 53 medlemmer fra forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet. Medlemmene som vil bli tatt ut i en eventuell streik er tilknyttet Utdanningsetaten, Bymiljøetaten og Bystyrets sekretariat.

Forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, sier det er uakseptabelt at medlemmene skal komme ut med svekket kjøpekraft.
– Vi er forberedt på en tøff mekling. Offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien. Det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune. Oslo har vært episenteret for smitten, samtidig som det har vært svært strenge smitteverntiltak over lengre tid, sier hun.

Fristen for å bli enige er satt til 26. mai klokken 24.00. Hvis partene ikke blir enige går YS Kommune Oslo ut i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai. Meklingen foregår parallelt med meklingen i staten og KS.

Les også: Brudd i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

YS Kommune Oslo er en sammenslutning av følgende forbund som har medlemmer ansatt i Oslo kommune: Delta, Skolelederforbundet og Parat.