Siden 27. oktober har svenske IF Metall streiket ved en rekke av Teslas verksteder i Sverige. Havnearbeidere har utvidet streiken som er ment å ramme Tesla, og fredag 24. november planlegger de opptrapping. Leder Marie Nilsson i fagforeningen IF Metall sier at de ser tegn på at Tesla flyr inn arbeidere fra andre land for å motvirke streiken.
– Vi har aldri opplevd noe som dette før. Vi har ikke sett noe lignende i Sverige siden 1937, og dette har tvunget oss til å utvide streiken, sier Nilsson.

Retningslinjer fra Tesla hindrer tariffavtale
Den svenske ledelsen skal ifølge Altinget ha avvist kravet om tariffavtale med begrunnelse om at slike beslutninger bare kan tas av konsernledelsen i USA. Det hevdes også at det er globale retningslinjer i Tesla, om ikke å inngå kollektive avtaler.

Parat støtter kravet om tariffavtale
Ifølge Nilsson har ingen Tesla-biler blitt losset i havn i Sverige siden streiken begynte og de er forberedt på å kjempe så lenge det trengs.
– Vi gir all vår støtte til svenske IF Metall, som streiker for en tariffavtale for Tesla-arbeidere i Sverige. IF Metall har forhandlet med Tesla i lang tid, men Tesla nekter å signere en tariffavtale. Konflikten handler om en grunnleggende rett til ordnede forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Parat erklærer derfor vår sympati med IF Metall og arbeiderne som er i streik, sier Parats nestleder.

Tesla har ifølge Altinget gjentatte ganger blitt stevnet av det amerikanske arbeidstilsynet NLRB (National Labor Relations Board), blant annet for å avhøre ansatte, diskriminere ansatte fordi de støtter fagforeningsvirksomhet, og for ulovlig overvåkning. 
– Globalt skal Tesla ha ca 120 000 ansatte. Ikke en eneste av disse har tariffavtale. Derfor mener fagbevegelsen, ikke bare i Sverige, at et gjennomslag for tariffavtale for de svenske Tesla-ansatte ville være et stort gjennombrudd, skriver Altinget.no.