Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen, sier til Parat24 at det er vanlig prosedyre at partene i lønnsoppgjøret møter statsråden i forkant på denne måten. Det som var annerledes i år, var at møtet foregikk digitalt.
– Statsråden skrøt av de statsansattes innsats under pandemien, noe jeg selvsagt kvitterte ut vil reflekteres i kravene våre, sier Arnesen.

Han sier dialogen med staten er god før forhandlingene starter neste uke, og at det er enighet om frontfagets betydning over tid. 
– Dette er med på å gi tillit mellom partene, sier Arnesen.

  • Starter mandag 26. april
  • YS, LO, Unio og Akademikerne forhandler på vegne av sine forbund
  • Statens personaldirektør Gisle Norheim forhandler på vegne av kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor arbeidsgiveransvaret i staten ligger
  • YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, AVYO, Befalets fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund
  • Til sammen har YS over 25 000 medlemmer i staten