– Både Sysselsettingsutvalget og et stort flertall av høringsinstansene var imot dette forslaget. Da hører vi på dem og legger det vekk, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) til FriFagbevegelse.

I en pressemelding skriver regjeringen at mange høringsinstanser, både blant arbeidsgivere og arbeidstakere, mener at grensa på 70 år bidrar til å unngå konfliktfylte avganger fra arbeidslivet.
– Det er enighet om å tilrettelegge arbeidslivet slik at flere makter å stå lenger i arbeid. Regjeringen vil se på andre grep for å nå dette, slik Sysselsettingsutvalget og flere av høringsinstansene har oppfordret til, sier Tajik.