Parat organiserer en stor medlemsgruppe innenfor NAV. I den forbindelse har de også kommet med innspill til behovet NAV har for midler til digitalisering og økt bemanning. 

– Brukermengden hos NAV vil øke. Vi ser det i form av økt sykefravær, økt antall brukere på arbeidsavklaringspenger, flere unge som dropper ut – og flere og større innvandrergrupper som skal ha bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet. Det krever flere hender i oppfølgingsarbeidet – og friske budsjettmidler til økt bemanning, sa leder i Parat NAV, Agathe Osland Hellesen i sin innledning. 

– Ikke overbevist

Hellesen svarte på oppfølgingsspørsmål fra komiteen. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) stilte spørsmål om det var realistisk å kunne fullføre digitaliseringsprosjektet i NAV i 2025 slik statsbudsjettet foreslår.

– Det er forsinkelser knyttet til prosjektet, og vi utreder nå disse, og ser på kompenserende tiltak. Vi er reelt bekymret, og jeg føler med ikke overbevist om at dette går veien. I statsbudsjettet heter det at det forventes ferdigstilling av prosjektet i 2025, og da kan jeg ikke annet enn å ta det på alvor, sier Hellesen.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R), spurte lederen i Parat NAV om ytelsesnivåene i NAV i dag er tilstrekkelige, og hvordan nivået på disse spiller inn på oppfølgingsarbeidet.

– Så lenge du har økonomiske problemer, så klarer du ikke å flytte fokuset ditt over på å være yrkesaktiv. Det er nesten helt umulig. Menneskene er i mye større pressede situasjoner i dag enn før, da trenger vi flere hender i oppfølgingsarbeidet, sier Hellesen.