NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging
Wan, Denise Yikman
Mobil: 412 91 767
Denise.Yikman.Wan@nav.no

Klageinstans Sør
Elizaveta Vasilievna
Mobil: 41 27 53 72
elizaveta.vasilievna.muravyeva@nav.no

NAV Kontroll

Charmen Theresa Garibaldi
Mobil: 412 91 146
charman.theresa.garibaldi@nav.no

NAV Kontaktsenter
Bent-Inge Stedal
Mobil: 958 63 730
bent-inge.stedal@nav.no

NAV arbeid og ytelser
Kathrine Kristiansen
Mobil: 413 02 991
kathrine.kristiansen@nav.no

Familie og Pensjon
Tor Dypvik
Tlf: 74 73 28 92
tor.dypvik@nav.no

Direktoratet

Boris Berger
Mobil: 477 03 231
boris.berger@nav.no

NAV Brukerstøtte Steinkjer (Dir)
Åsmund Solem
Tlf 21 07 15 50 / Mobil: 906 03 551
aasmund.solem@nav.no

NAV Økonomitjeneste Leikanger
Kirsti Valvik Yttri
Mobil: 957 58 898
kirsti.valvik.yttri@nav.no

HTV NAV Økonomi og Stønad /NØS
Bergvik, Alma
Mobil: 412 35 138
Alma.Bergvik@nav.no

Vara NAV Økonomi og Stønad / NØS
Servicesenter Mo i Rana

Harald Braathen
Tlf : 75 42 63 43
harald.braathen@nav.no

Troms og Finnmark
Eirik Galåen
Mobil: 412 76 609
eirik.galaen@nav.no

Nordland
Karoline Mathisen
Tlf 815 81 018 (Nav kundesenter Nordland) / Mobil: 476 64 379
karoline.mathisen@nav.no

Trøndelag
Hans Bø
Mobil: 907 28 582
Hans.boe@nav.no

Vara Trøndelag
Marit Storstenvik
Mobil: 404 87793
marit.storstenvik@nav.no

Møre og Romsdal
Ørjan Flisnes
Mobil: 959 02 343
orjan.flisnes@nav.no

Vestlandet
Siv Solheim
Mobil: 489 54 620
siv.solheim@nav.no

Rogaland
Agathe Osland Hellesen
Mobil: 452 22 460
agathe.osland.hellesen@nav.no

Agder
Paal Hermann Bergman Seivaag
Mobil: 415 02 330
paal.Hermann.Seivaag@nav.no

Vestfold og Telemark
Monica Karlsen
Mobil 452 35 492/957 06 242
monica.karlsen@nav.no

Vest-Viken

Maria Fagernes
Mobil: 412 82 574
maria.fagernes@nav.no   

Oslo

Ann Grund
Mobil: 210 73 575
ann.grund@nav.no

Innlandet

Per Audun Øvstehage
Mobil: 468 03 078
per.audun.ovstehage@nav.no

Øst-Viken
Sture Hansen
Tlf: 69 30 16 53 / Mobil: 906 16 275
sture.Hansen@nav.no