Parat NAV har som visjon å være den beste arbeidstakerorganisasjonen for NAV-ansatte. Vi er opptatt av å finne gode løsninger, er nytenkende og legger vekt på dialog fremfor konfrontasjon. Gjennom dette får vi innflytelse på utviklingen i NAV. Derfor er det viktig at vi er med på å forme arbeidsdagen vår. Parat NAV er med der beslutningene blir tatt.

Vi har godt skolerte tillitsvalgte som du finner på arbeidsplassen, på fylkesnivå, i spesialenheter og sentralt, som er klare til å møte utfordringer vi står overfor. Som medlem av Parat NAV har du i tillegg tilgang til Parats profesjonelle støtteapparat bestående av høyt kvalifiserte ansatte både regionalt og sentralt, med høy kompetanse på omstilling, arbeidsmiljø og arbeidsrett.

Med Parat NAV i ryggen har du en viktig forsikring for at yrkeslivet ditt skal bli så godt og trygt som mulig.