Den nye hovedavtalen i staten gjelder for de neste tre årene. Parat er det YS-forbundet som har flest medlemmer i staten.
– Jeg er fornøyd med at vi har fått fremforhandlet en ny revidert hovedavtale, der vi blant annet har fått forsterket ledelsen sitt ansvar for bidra til reell medbestemmelse. Vi har ikke fått til alle de endringene Parat og YS Stat ønsket seg, men hovedavtalen er en konsesusavtale og dermed skal alle parter være enig for å kunne endre noe, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen til Parat24. 

I den nye avtalen kommer både arbeidsgivers ansvar for systematisk kompetanseutvikling i virksomheten og den enkelte ansattes ansvar kommer tydeligere fram.  
– Jeg vet at våre tillitsvalgte nå vil bidra til gode forhandlinger slik at alle virksomheter snarlig får på plass ny tilpasningsavtale i tråd med endringen som er gjort, sier Olsen.