De er ansatt i Troms og Finnmark fylkeskommune, som driver skolen i Murmansk, og skatter til Norge. Likevel har de mistet medlemskapet i folketrygden og alle rettigheter hos NAV.

Årsaken er at de de jobber i utlandet. Reglene tilsier at ekteparet skulle ha søkt om å beholde såkalt frivillig medlemskap i folketrygden før de hadde vært 12 måneder utenlands. Fristen var gått ut for lengst da de ble klar over dette.

Medlemskap i folketrygden er en forutsetning for rettigheter fra NAV. Det betyr alle typer ytelser og stønader samt opptjening til pensjon.
– Vi har vært i god tro hele tida, og har betalt full skatt og avgifter til Norge, sier Øyvind Bockelie til Nordlys.

Øyvind Bockelie og Beate Landa Bockelie er begge medlemmer i Parat. Avslaget fra NAV er påklaget, og saken kan ende i Trygderetten. Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad representerer Øyvind Bockelie, og mener det er klart at han skulle beholdt sine rettigheter blant annet fordi det er i den norske stats interesse å drive den norsk-russiske skolen.
– Den er jo en del av nordområdesatsingen, sier Kambestad til Nordlys.

I anken over avslaget lister Kambestad opp en rekke argumenter for at Bockelie har krav på medlemskap i folketrygden:
* Han er norsk statsborger
* Han er bosatt i Norge
* Han søkte jobb hos en norsk arbeidsgiver der den norske arbeidsgiveren utbetalte lønn i Norge.
* Han betalte medlemskap i folketrygden, og regelmessig hvert år innenfor arbeidsforholdet arbeidet fysisk ved den skolen i Norge der han er ansatt.
* Han er utsendt fra en norsk virksomhet for å utføre arbeid ved den norske virksomhetens avdeling i utlandet.