I tillegg til de 900 varslene om permitteringer mottok NAV varsler om oppsigelser for 50 personer.

Totalt 78 virksomheter leverte varsel om permitteringer i løpet av uken som gikk, opplyser NAV mandag.
– Det er nå svært få varsler om permittering fra overnattings- og serveringsvirksomheter. De fleste permitteringsvarslene i forrige uke er fra industrien og bedrifter innen transport og lagring, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Nær halvparten av permitteringsvarslene gjelder ansatte i industrien, der det er over 400 berørte personer.
Dernest kommer transport og lagring (300) og overnattings- og serveringsvirksomhet (100).