– Arbeidsledigheten fortsatte å falle gjennom mars. I februar ble de fleste smitteverntiltakene fjernet, og det har hatt stor effekt på ledigheten. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne like lav ledighet som nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ved utgangen av mars var det registrert 109.100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongvariasjoner er det en nedgang på 9.100 arbeidssøkere fra februar.

58.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mars, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

13.400 nye arbeidssøkere
Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 74.500, eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 34.700, eller 1,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

6.900 av de helt ledige er permittert, mens det samme gjelder for 9.800 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

I løpet av mars ble det registrert 13.400 nye arbeidssøkere hos NAV. Det tilsvarer om lag 500 per virkedag, mot 600 i februar.

Ubalanse mellom etterspørsel og tilbud
– Vi ser nå en forsterket og vedvarende ubalanse mellom den kompetansen arbeidsgiverne etterspør og den kompetansen arbeidssøkerne tilbyr. Vi må bruke det mulighetsrommet til å inkludere flere i arbeid. Nav har virkemidler som kan brukes, sier Holte.

I mars var det flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (15.100), serviceyrker og annet arbeid (8.300), samt reiseliv og transport (8.200).

Antallet arbeidssøkere gikk ned i alle fylker fra februar til mars. Nedgangen var størst i Oslo (-11 prosent) og Trøndelag (-9 prosent). Samtidig har Oslo den høyeste arbeidsledigheten med 2,5 prosent av arbeidsstyrken.