Lovdata kan du finne de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.
www.lovdata.no

Arbeidstilsynet er et offentlig organ som fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. I tillegg har Arbeidstilsynet en generell informasjonsplikt i forhold til lover som er viktige i arbeidslivet.
www.arbeidstilsynet.no

Lover, regler og avtaler som regulerer ditt arbeidsforhold: