39.200 personer med legemeldt sykefravær i forrige uke er 1.600 færre enn uken før. Av disse ble 7.600 personer sykmeldt med koronarelaterte diagnoser, ifølge nye tall fra NAV.

Det er en nedgang på 3.500 (-32 prosent) fra uken før, men nedganger er på hele 78 prosent dersom vi sammenligner med toppen i uke 8.

Tallene viser også at 1.300 sykmeldte forrige uke hadde influensadiagnose, noe som er opp fra 800 uken før.
– Selv om antallet med koronarelaterte diagnoser fortsetter å falle og antallet med influensa fortsetter å stige, er det fortsatt langt flere nye sykmeldte med korona enn influensa, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Flest nye sykmeldte personer i forrige uke er blant personer sysselsatt innen helse- og sosialtjenester, med 10.600. Av disse var 2.000 koronarelatert.