Les

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å forhindre koronasmitte skal alle arbeidsgivere i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare.
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer, og skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Arbeidstilsynets temaside om Koronavirus og tiltak i arbeidslivet gir verdifull informasjon.

(Oppdatert 23.03.20 16:02)

 

Kontakt oss
Telefon leder: 452 22 460 
Telefon sentralt: 21 01 36 00
Besøksadresse
Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Om parat NAV
Parat NAV er en yrkesorganisasjon i Parat.
Parat er en moderne, robust og slagkraftig
arbeidstakeroraganisasjon, med 41.000 medlemmer.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?