NY kontingenten fra 01. mai er på 1.3% av inntekt med ett TAK på kr. 563,-  pr mnd.

Dagens kontingent er 1,4% av inntekt med ett tak på kr. 609,- .

Parat NAV har nå kampanje hvor man får 3 mnd. Gratis medlemskap ved innmelding.  

Mvh
Agathe Osland Hellesen
Hovedtillitsvalgt og leder Parat NAV
Tlf.: 45222460
agathe.osland.hellesen@nav.no