Mangelen er imidlertid redusert fra de siste årene, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse 2021. I 2020 manglet norske arbeidsgivere 50 750 personer, mens tallet i 2019 var 59 450.

Antallet er likevel høyere enn hva Nav hadde ventet:
– Ettersom samfunnet har vært delvis nedstengt i koronaperioden og arbeidsledigheten er høy, forventet vi at virksomhetene i mindre grad ville ha rekrutteringsproblemer. Men blant annet økt press på helsevesenet og reiserestriksjoner for innleid arbeidskraft fra utlandet bidrar til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft fortsatt er høy, sier rådgiver Audun Gjerde i NAVs kunnskapsavdeling i en pressemelding.

Forventer oppbemanning
Undersøkelsen viser at andelen virksomheter som forventer oppbemanning, er omtrent likt som de siste fire årene.
– Tallene er overraskende stabile og tyder på at mange av dagens omkring 200 000 arbeidssøkere skal tilbake i arbeid i løpet av det neste året, sier Gjerde, som likevel mener det kan ta tid før arbeidsmarkedet normaliserer seg.

Helse, pleie og omsorg mangler 13 500 personer, mens bygg og anlegg mangler 9 000.
– At det er etterspørsel etter faglært arbeidskraft innen disse yrkesgruppene er ikke nytt, men det har økt fra i fjor til år, sier Gjerde.

Det mangler også 6.550 industriarbeidere, og ingeniører og IKT-arbeidere er det også 5 450 for få av.

Det mangler bare 100 barne- og ungdomsarbeidere.

Reiseliv og servering hardest rammet
28 prosent av bedrifter har permittert ansatte, flesteparten i Oslo, der 36 prosent har måttet permittere, ifølge undersøkelsen. 60 prosent av virksomhetene har uendret sysselsetting under pandemien. De nordligste fylkene har vært minst påvirket.

5 prosent av bedrifter har sagt opp folk. I hovedstaden er andelen 9 prosent.

75 prosent av virksomhetene i overnattings- og serveringsbransjen har permittert ansatte, mens 16 prosent har sagt opp folk. 25 prosent mener oppsigelser er sannsynlig.