I alt 86 800 personer var registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken.
– Nedgangen i antall arbeidssøkere fortsetter i juli i takt med oppmykingen av smitteverntiltakene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Imidlertid er det en merkbar økning i antallet som har vært helt ledige i minst 26 uker, eller seks måneder. Dette tallet er 57 323 i juli-rapporten, mot 50 683 i juni. Det bekymrer Arbeiderpartiet.
– Det er urovekkende at vi ser en vekst i langtidsledigheten, jo lenger man står utenfor arbeid, jo mer krevende blir det å komme i jobb igjen, sier arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet. Partiet ønsker seg at regjeringen gjør en større innsats for å få folk tilbake i jobb.

Færre permitterte
Til sammen 17 600 av de helt arbeidsledige er permitterte, mens det samme gjelder 22 200 av de delvis arbeidsledige. De permitterte utgjør til sammen 1,4 prosent av arbeidsstyrken.
– Tallet på permitterte har gått kraftig ned de siste månedene, og i juli er det om lag halvparten så mange permitterte sammenlignet med mars. Den siste måneden er det en reduksjon i tallet på delvis permitterte som fører til nedgangen, sier Holte.

Flest ledige inne reiseliv og transport
Det har vært en nedgang blant alle aldersgrupper, og den er størst blant dem mellom 25 og 29 år med en nedgang på 6 prosent. Andelen helt arbeidsledige er høyest i aldersgruppen 30 til 39 år.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at det er positivt at arbeidsledigheten nå går ned enda mer.
– Det skyldes at vi har gjenåpnet mer, slik at flere kommer tilbake i jobb, og det er god driv i store deler av norsk økonomi, sier hun. Hun gleder seg spesielt over at ledigheten faller blant unge.

Størst nedgang i Oslo
Tallet på arbeidssøkere gikk ned eller holdt seg stabilt for alle yrkesgrupper. Blant dem som er helt arbeidsledige, er nedgangen størst innen reiseliv og transport med 800 færre enn måneden før, justert for sesongvariasjoner. Samtidig er dette yrkesgruppen med flest ledige med 6,6 av arbeidsstyrken.

I alle fylker har det vært en nedgang i antall arbeidssøkere den siste måneden. Størst er nedgangen i Oslo (-5,7 prosent) og Vestfold og Telemark (-4,4 prosent).

Andelen helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 4,2 prosent og lavest i Nordland med 2 prosent.I alt 25 276 personer i hovedstaden er registrert som helt eller delvis ledige, en nedgang på 2 622 personer sammenlignet med juni.