Forhandlingene går mellom KS som arbeidsgiver, og YS Kommune, LO Kommune, Unio, og Akademikerne på arbeidstakersiden.

Fra YS møtte sektorutvalget for kommune der Parat er representert med leder i Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, og nestleder i regionavdelingen i Parat, Bjørn Are Sæther.

Vil tilpasse avtalen til dagens arbeidsmarked

Årmo sier Parat har fremmet flere forslag om justeringer i ordlyden i hovedavtalen.

— Hovedavtalen er det viktigste rammeverket vi har for tillitsvalgte i kommunal sektor, og partene må bestrebe at ordlyden i teksten er tilpasset dagens arbeidsmarked og samfunn for øvrig, sier Årmo.

Etter de innledende møtene i dag, vil forhandlingene fortsette, med intensjon om å sluttføre i god tid før jul.