– Ledigheten steg før jul i forbindelse med at mange virksomheter innen servering og overnatting varslet om permitteringer av ansatte, men etter at en skisse til lønnsstøtteordningen kom på plass før jul, har veksten i ledighet avtatt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Arbeidsledigheten utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken, og tallene er ikke justert for sesongvariasjoner. I pressemeldingen ber NAV også om at man tolker tallene med varsomhet, ettersom enkelte store arbeidsgivere uttalte at de ville trekke tilbake permitteringsvarslene da lønnsstøtteordningen ble utvidet.

Totalt er 74 000 personer registrert som helt arbeidsledige, mens 36 200 er registrert som delvis arbeidsledige. I tillegg kommer arbeidssøkere på tiltak.