Natt til torsdag ble partene i meklingen om tariffoppgjøret i Oslo kommune enige om en avtale. Resultatet er reallønnsvekst til alle. Alle får 0,9 prosent, men ikke mindre enn 4 400 kroner i tillegg. Virkningstidspunktet er 1. mai.

Viktige krav som gjelder heltid, kompetanseutvikling – og ikke minst tariffesting av pensjon – er også innfridd.

Frem til i dag har partene kun hatt drøftingsrett og ikke reell forhandlingsrett på pensjon. Nå får de ansatte i Oslo kommune forhandlingsrett på tjenestepensjonen sin slik ansatte i alle andre kommuner i landet har.

Ine Zickfeldt er Parats representant i forhandlingsutvalget i YS Kommune. Hun er glad for at meklingen ga uttelling.
– Vi er fornøyd med at resultatet, sier Ine Zickfeldt til Parat24.

Dette er de viktigste gjennomslagene:

  • Reallønnsvekst til alle
  • Forhandlingsrett på pensjon
  • Styrking av arbeidet for flere heltidsstillinger
  • Rett til permisjon med lønn for opplæring/utdanning/videreutdanning.
Fakta:
  • Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse
  • Oslo kommune har mer enn 50 000 ansatte, og er en av landets største arbeidsplasser
  • YS Kommune (YS-K) Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet
  • Parats medlemmer jobber blant annet i Bymiljøetaten, NAV og på en rekke tannklinikker

Les også:
 Parat forbereder seg på streik i Oslo kommune