De med lavest inntekter får i snitt kuttet inntektsskatten med mellom 200 og 600 kroner neste år.

Samtidig får gruppene med årslønn på over 1 million kroner i året i snitt 800 kroner mer i skatt. Totalt anslår regjeringen at det befinner seg 577.100 personer i denne gruppen.

Hundrelappene omfordeles
* Regjeringen gjør ikke forskjell på gruppen som tjener over 3 millioner og gruppene som tjener mellom 1 million kroner og 3 millioner kroner. Skatteøkningen er den samme i gjennomsnitt, altså på 800 kroner.

* Folk med en årslønn på mellom 800.000 og 1 million kroner får uendret skatt.

* For årslønner på mellom 700.000 og 800.000 kroner kuttes inntektsskatten med 200 kroner.

* De som tjener mellom 450.000 og 700.000 kroner, får et skattekutt på 400 kroner i gjennomsnitt neste år.

* De som tjener mindre enn dette, får 200 kroner i skattekutt, med unntak av gruppen 200.000-250.000 kroner, som får 600 kroner mindre i skatt i snitt.

Millioninntekter
Totalt anslår regjeringen at 32.600 personer vil tjene over 3 millioner kroner neste år, at 53.300 personer vil tjene mellom 2 og 3 millioner kroner og at 491.200 personer vil tjene mellom 1 og 2 millioner kroner.

Disse utgjør cirka 13 prosent av totalt 4,57 millioner skattytere.