Rundt 65 000 arbeidstakere er permittert som følge av koronapandemien. Mange av dem er ansatt innen reiseliv, overnatting, servering og luftfart. 

En av dem er Dragoje Milovanovic, permittert bankettservitør ved Oslo Plaza og hovedtillitsvalgt for rundt hundre Parat-medlemmer. Han har vært permittert siden 23. mars i fjor, og er lite imponert over oppfølgingen han har fått fra NAV.
– Hvilken oppfølging? Det eneste jeg har mottatt fra NAV er et krav om å oppdatere CV-en. Ved sykefravær er arbeidsgiver og NAV lovpålagt å følge opp den ansatte.  Det burde være et likt system ved permittering, mener han.

Milovanovic retter også kritikk mot regjeringens politikk når det gjelder permitteringsreglene. 
– Folk blir også engstelige når regjeringen forlenger permitteringsreglene i så korte intervaller og alltid i siste liten. Usikkerheten gnager. Vår oppfatning var at permitteringene skulle redde arbeidsplasser. Bare på Plaza er antall ansatte redusert fra ca. 150 til 110 personer. Og det er varslet at det vil komme mer, sier han.

Den permitterte bankettservitøren er bekymret for sine kollegaer som nå er permittert.
– Mange av de som jobber i min bransje har ikke familie, men bor alene. Alt er stengt og man er bare alene hjemme. Når du ikke kan gå på jobb, mister du fort en av de viktigste, sosiale arenaene. Det påvirker oss mennesker både psykisk og fysisk, forteller Dragoje Milovanovic  

Bekymret for konsekvensene
Både Parat og YS har tatt til orde for at permitteringsperioden må forlenges som følge av koronapandemien, noe som kan hjelpe ellers levedyktige bedrifter gjennom pandemien. YS er dypt bekymret for hvilke konsekvenser det får for folk å gå måned etter måned uten jobb.
– Vi vet at mange har vært permittert lenge, og sannsynligvis vil være uten jobb til permitteringsperioden går ut etter 18 måneder. Mange som har vært uten arbeid, eller annen arbeidsrettet aktivitet lenge vil stille svakt den dagen de sannsynligvis må stille seg ledighetskøen, advarer YS’ nestleder, Hans-Erik Skjæggerud.

Han mener NAV må tilføres midler, slik at de kan starte en tettere oppfølging av de langtidspermitterte. 
– Vi ønsker ikke å angripe NAV. De gjør så godt de kan med de ressursene de har, men noen må satse på og koordinere innsatsen for de som er langtidspermittert. Det kan gjerne være NAV, men da må de få en bestilling fra en overordnet myndighet. 

Og det må følge med ressurser, poengterer Skjæggerud.
– De som har gått permittert lenge, og som er ansatt i bransjer hardt rammet av pandemien, bør få individuell oppfølging fra en veileder hos NAV. De må få tilbud om arbeidstrening, mentor, opplæring og midlertidig lønnstilskudd, hvor siktemålet er ny jobb, sier han.

Bare 52 av 65 000 på arbeidsmarkedstiltak
Av de 65 000 permitterte er kun 52 på arbeidsmarkedstiltak, ifølge NAV. Det fins flere tilbud om tiltak, kurs og kompetanseheving permitterte kan benytte seg av, men dette er ikke i regi av NAV.
– Ingen har full oversikt over hva tilbudene går ut på, eller hvor de finnes. Det betyr at det er opp til den enkelte arbeidstaker eller arbeidsgiver å manøvrere seg fram i jungelen. Resultatet er at få benytter seg av muligheten som ligger der, sier Skjæggerud.

Han mener heving av de ansattes kompetanse kan være nøkkelen.
– Tiltakene som bør tilbys den som er permittert trenger ikke være ordinære arbeidsmarkedstiltak, men gjerne gi en heving av kompetansen. Det vil gjøre folk bedre rustet til å møte arbeidsmarkedet når koronapandemien er over, mener han. 

Håper alle blir vaksinert fort 
Dragoje Milovanovic er enig i at kompetanseheving kan være et viktig grep.
– Da tilbudet kom om å kunne ta fagbrev for eksempel, var det veldig populært hos oss på Plaza. Tilbudet burde styrkes. Folk trenger veiledning og hjelp for å komme i gang, forteller Milovanovic.

Han synes ikke fremtiden ser lovende ut for bransjen han jobber i, men både han og kollegeene setter sin lit til at alle får vaksinen fort.
– Når vi en gang kommer i post-covid trenger vi en offensiv kampanje, slik at folk og bedrifter bruker hoteller og restauranter rundt om i landet, sier Dragoje Milovanovic.