Den siste uken har 8 500 flere blitt arbeidssøkere.
– Mange virksomheter innen servering og overnatting har den siste tiden varslet om permitteringer av ansatte, og dette gir seg nå utslag i økt ledighet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding fra NAV.

2,5 prosent av arbeidsstyrken, 69 900 personer, er registrert som helt arbeidsledige. Dersom man inkluderer arbeidssøkere på tiltak hos NAV øker tallet til 85 600 personer, 3,1 prosent av arbeidsstyrken. 38 000 personer er delvis arbeidsledige.