Tallet på ledige steg med 1,3 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal i fjor, viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB.

Totalt var 141 000 personer, tilsvarende 5 prosent av arbeidsstyrken, arbeidsledige i første kvartal. 2 699 000 personer i alderen 15–74 år var sysselsatte i første kvartal, noe som tilsvarer 67,2 prosent av befolkningen i den aldersgruppen.