Det er 1.400 flere enn tirsdag forrige uke, og utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Tallene er ikke justert for sesongvariasjoner.

– Ledigheten stiger svakt, noe som er vanlig i januar hvert år, blant annet fordi en del arbeidskontrakter utløper ved nyttår. Vi antar derfor at mesteparten av veksten ikke er relatert til smitteverntiltakene før jul, men heller skyldes normale sesongvariasjoner, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

77.800 er registrert som helt arbeidsledige i dag, 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten er på 3,2 prosent av arbeidsstyrken.